Meist

FIRMAST

Renovaar OÜ peamisteks tegevusvaldkondadeks on akude, patareide ja professionaalsete käsivalgustite jae- ja hulgimüük. Samuti teostame akude kõrgetasemelist renoveerimist.
Meie klientideks on mitmed Eesti suurettevõtted ning riigiasutused. Ettevõte on asutatud aastal 1997.
Ettevõttes töötab 22 inimest. Meie kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus.

JUHTIMISPOLIITIKA
OÜ Renovaar tegeleb akude ja patareide jae- ja hulgimüügi ning akupakkide taastamise ja valmistamise korraldamisega.

Renovaar OÜ:
- tagab klientide jm huvipoolte nõuete arvestamise ning nende kiire täitmise;
- tagab kvaliteedi ja tähtaegsuse ning muude kliendile antud lubaduste täitmise;
- tagab kõigis oma tegevustes õiguslike ja muude nõuete järgimise;
- oma tegevusega väldib keskkonna saastamist;
- tagab juhtimissüsteemi toimivuse ja protsesside pideva parendamise.

MISSIOON
Pakkuda kliendile kvaliteeti, mis reklaamib end ise - rahulolev klient, kes tuleks oma soovide ja probleemidega alati meie juurde tagasi.

PÕHIVÄÄRTUSED
Kaasaegsus. Me tunneme kaasaegseid tehnoloogiaid ja trende maailmas ning peame sammu klientide muutuvate vajadustega.

Pidev areng. Usume pidevasse arengusse ja sellesse, et alati saab paremini. Pannes end olukordadesse, kus me tunneme ebakindlust, annab meile võimaluse õppida uusi asju ja tõeliselt muutuda.

Ausus. Usume aususesse. Väärtustame otsekohesust ja igasuguse "keerutamise" vältimist. Usume, et just ausus on see mis teeb inimesed vabaks ja võimsaks.

Professionaalsus. Meie töötajad on koolitatud ja väärtustavad meeskonnatööd. Kõrge erialane kvaliteet ja lai silmaring aitavad meil genereerida ideid ja pakkuda klientidele oodatust enamat.

Usaldusväärsus. Me täidame alati antud lubadus ning tagame on teeninduse, teenuste ja toodete kvaliteedi - me anname endast parima!

Teiste aitamine. Panustame teiste aitamisse. Leiame, et tõeline edu on võimalik ainult teiste aitamise ja koostöö läbi - aidates teisi saavutame kõik, mida ise tahame.

Sihikindlus. Peame väga oluliseks sihikindlust, sest sihikindlus on see mis aitab meil vastulöökidega toime tulla ja oma otsused vaatamata takistustele ja ootamatustele teoks teha.

Sõbralikkus. Oleme rõõmsameelne, sõbralik ja entusiastlik meeskond. Väärtustame üksteisemõistmist ja -aitamist. Püüame kõiges leida midagi positiivset!

Leave a Reply