Environment

OÜ Renovaar võtab  tasuta vastu kasutatud akud ja patareid.
Ära viska vanu akusid ja patareisid olmejäätmete hulka!